New Planted Churches

Biserica Baptista Eclesia

Biserica Eclesia s-a născut în Cinematograful Unirea din Calea Şagului, la data de 26 Octombrie 2003, în urma fuziunii cu Biserica Baptistă Speranţa, din necesitatea de a ne reîntoarce la izvoarele bisericii primare. O altă necesitate a fost întoarcerea de la tradiţia construită în ani, la forma simplă de închinare a primilor creştini.

În cei 5 ani care au trecut, Biserica Eclesia a cultivat închinarea şi rugăciunea spontană, sinceră, în Duh şi Adevăr, primind cu căldură pe noii veniţi care s-au alăturat nucleului iniţial.

Aici căutăm să ne cunoaştem, să ne încurajăm şi să ne slujim unii pe alţii în dragoste!

În clădirea fostului cinematograf „Unirea”, Biserica Eclesia are misiunea apostolică de a fi un far luminos în întunericul vieţii morale şi spirituale a locuitorilor celor trei cartiere: Calea Şagului, Fratelia şi Steaua.

Dorim ca împreună cu dumneavoastră, Biserica Eclesia să devină un cămin primitor în care Dumnezeu să ocupe primul loc. Dorim, de asemenea, să venim aproape de inima dumneavoastră prin slujire şi dragoste frăţească.

Viziunea Bisericii Eclesia:

Să fie o biserică slujitoare şi relevantă pentru mileniul III proclamând cu fidelitate mesajul Sfintelor Scripturi;

Să evanghelizeze prin proclamare şi în mod personal locuitorii din cartierele: Calea Şagului, Fratelia şi Steaua;

Să facă ucenici care să fie botezaţi în numele Sfintei Treimi şi să-i înveţe să înfăptuiască Cuvântul lui Dumnezeu;

Să ofere educaţie biblică pentru copii şi adolescenţi în grupe organizate pe criteriul vârstei;

Să cultive spiritul de unitate şi de legătură frăţească între familiile din biserică şi să ajute familiile sărace şi cu mulţi copii din cartier;

Să acorde sfătuire pentru cei ce au probleme personale sau de familie, cât şi rugăciuni speciale pentru bolnavi ;

împreună cu Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate “Isus Speranţa României” să trimită lucrători în satele şi oraşele din judeţul Timiş ;

Să îşi aducă contribuţia la promovarea spiritului civic, de dragoste creştinească şi de dialog între toate bisericile creştine din oraşul martir Timişoara.