Biserici nou-plantate

Biserica Baptistă “Eclesia” din Timişoara

 

          Biserica Baptistă “Eclesia” din Timişoara a fost deschisă de Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate “Isus Speranţa României” la data de 2 ianuarie 2003, când am început o campanie de evanghelizare la cinematograful “Studio” din Timişoara, “Creştini sau ucenici”.

          În România, ca şi în alte ţări, cuvântul “ucenic” s-a demonetizat. Oamenii cred că nu sunt păgâni, ci creştini de 2000 de ani, dar nu-L cunosc pe Isus.

          La începutul erei creştine, urmaşii lui Isus se numeau “ucenici” pentru că se vedea în ei dreptul şi caracterul Domnului Isus Cristos.

După terminarea evanghelizării am continuat aceste adunări, duminica dimineaţa, la cinematograful “Studio”. În toamna aceluiaşi an am aflat că alt cinematograf este disponibil în Timişoara, cinematograful “Unirea” din Calea Şagului şi că nu a mai fost utilizat de doi ani.

Am închiriat acest cinematograf începând cu luna octombrie 2003. Am reparat acoperişul, parchetul, scaunele, holurile şi băile. De atunci plătim o chirie lunară de 500 de euro.

Această investiţie este justificată, pentru că Biserica “Eclesia”, deschisă în ultima duminică a lunii octombrie 2003 este amplasată de Dumnezeu în mijlocul a trei cartiere mari a Timişoarei în care locuiesc aproximativ 80.000 de oameni.

Am început cu 20 de membrii hotărăţi să fie nu doar creştini, ci şi ucenici ai Domnului Isus care doresc să împlinească marea însărcinare în această parte a oraşului.

          În prezent, la serviciile religioase de duminică dimineaţa avem peste 200 de personae.

Am avut 5 servicii de botez nou-testamentale, iar majoritatea candidaţilor care s-a adăugat bisericii sunt tineri şi provin din familii ortodoxe.

          Sâmbăta de la ora 12 avem biserica copiilor unde vin peste 100 de copii din cartier ca să înveţe din Cuvântul lui Dumnezeu.

În timpul vacanţelor avem club de vacanţă, iar vara sunt organziate tabere pentru copiii din familii sărace.

          Noi ne rugăm ca acest loc să rămână o poartă spre ceruri.

Rugaţi-vă împreună cu noi ca Dumnezeu să ne asigure resursele financiare necesare pentru cumpărarea clădirii!

 

Viziunea Bisericii Eclesia:

  • Să fie o biserică slujitoare şi relevantă pentru mileniul III proclamând cu fidelitate mesajul Sfintelor Scripturi.
  • Să evanghelizeze prin proclamare şi în mod personal locuitorii din cartierele: Calea Şagului, Fratelia şi Steaua.
  • Să facă ucenici care să fie botezaţi în numele Sfintei Treimi şi să-i înveţe să înfăptuiască Cuvântul lui Dumnezeu.
  • Să ofere educaţie biblică pentru copii şi adolescenţi în grupe organizate pe criteriul vârstei.
  • Să cultive spiritul de unitate şi de legătură frăţească între familiile din biserică şi să  ajute familiile sărace şi cu mulţi copii din cartier.
  • Să acorde sfătuire pentru cei ce au probleme personale sau de familie, cât şi rugăciuni speciale pentru bolnavi.
  • împreună cu Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate “Isus Speranţa României  să trimită lucrători în satele şi oraşele din judeţul Timiş.

Să îşi aducă contribuţia la promovarea spiritului civic, de dragoste creştinească şi de dialog între toate bisericile creştine din oraşul martir Timişoara